2016 / 4 (12)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 3(2016) nr 4(12)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 3(2016)  no. 4(12)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniaturaE – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Iryna Kuzmuk (Baturewycz), Kryteria efektywności współczesnego ukraińskiego sektora wydawniczego jako podmiotu komunikacji społecznej. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mróz, Stereotype threat and stereotype lift: The case of 10 year old girls and boys. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Agnieszka Rotkiewicz, Instytucja wymiaru uzupełniającego w Ordynacji podatkowej. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Ferdinando Parente, La società post-moderna e i confini della soggettività. View: Full Text

VARIA

  •  Ks. Stanisław Strękowski, Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku. View: Full Text
  • Ks. Jacek Wojda, Prześladowania Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w dobie powstania styczniowego w świetle raportu konsulatu Francji w Warszawie z 1869 roku. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Andrzej Dakowicz: R.B. Cialdini, S.J. Martin, N.J. Goldstein, Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016, ss. 288. View: Full Text
  • Marta Filickova: Daniel J. Levitin, The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload, Penguin Book 2015, ss. 528. View: Full Text
  • Elżbieta Wesołowska: The small and big deceptions: in psychology and evolutionary sciences perspective, red. A. Kwiatkowska, A. Łukasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 222. View: Full Text