2016 / 3 (11)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 3(2016) nr 3(11)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 3(2016)  no. 3(11)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Ks. Jacek Marek Nogowski, Duszpasterstwo w Polsce wobec mass mediów. View: Full Text
  • Marta Więckiewicz-Archacka, All the power in the hands of readers? The negotiation of author and reader roles based on examples in the blogosphere. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Paweł Cieśliński, Referendum lokalne w Polsce – ale jakie? View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Karolina Muzyczka, Zasada prawdy obiektywnej w administracyjnym postępowaniu dowodowym. View: Full Text

VARIA

  • Krzysztof Puczyłowski, Oczyszczenie dusz początkujących – pierwszym okresem życia duchowego według R. Garrigou-Lagrange OP. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Marta Więckiewicz-Archacka, Slogany zamiast paragrafów, czyli o penalnym populizmie (Michalina Szafrańska, Penalny populizm a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 398). View: Full Text