2016 / 1 (9)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 3(2016) nr 1(9)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 3(2016)  no. 1(9)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Dominika Agata Myślak, O lokowaniu produktu jako elemencie strategii reklamowej na przykładzie polskiego serialu Przyjaciółki. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Marta Filickova, Iveta Kovalcikova, Ivan Ropovik, Dynamic assessment of learning potential in standard and talented children. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Marta Kopacz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I OSK 170/13 [odnośnie oceny formalnej skargi na czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa]. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Salvatore Antonello Parente, Mediazione conciliativa e fiscalitá indiretta – parte seconda: Il regime dell’imposta di registro. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Leszek Moszczyński,  Postawa księży katolickich wobec komunistów na Suwalszczyźnie w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa (1945-1953). View: Full Text
  • Ks. Jacek Wojda, Aux fondements de l’institution ecclésiale: La position de saint Pierre parmi les apôtres (Mt 16, 13-20) et son retentissement à l’époque apostolique et patristique. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Recenzja pracy doktorskiej mgra Piotra Nowaka pt. Duchowieństwo w archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939, Poznań 2015, ss. 394. View: Full Text