2014 / 4

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 1(2014) nr 4  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 1(2014)  no. 4  is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Dominika Agata Ojcewicz, O konsekwencjach nieprzestrzegania etyki dziennikarskiej w dobie nowych mediów. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Marta Sawicka, Zasada przestrzegania z urzędu właściwości przez organy administracji publicznej. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Piotr Wojnicz, Prawne aspekty integracji imigrantów w Unii Europejskiej w kontekście wielokulturowości. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Olga Arent, Porwanie lub przetrzymywanie dla okupu według Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich z 1990 r. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Leszek Moszczyński, Aresztowania księży w parafii Wiżajny w 1939 r. jako następstwo lokalnego konfliktu wyznaniowo-narodowościowego. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ewelina Grygorczyk: In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, pod red. ks. Wojciecha Guzewicza, ks. Andrzeja Mikuckiego, ks. Stanisława Strękowskiego, Adalbertinum, Ełk 2014. View: Full Text