2015 / 3 (7)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 2(2015) nr 3(7)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 2(2015)  no. 3(7)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Paulina Buczek, Wpływ nowych mediów na ewolucję literatury faktu. Analiza reportażu multimedialnego Jacka Hugo-Badera Boskie Światło. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Katarzyna Hamer, Katarzyna Raywer, Elżbieta Monika Zięba, Powody kłamania polskich uczniów i studentów. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Marcin Radziłowicz, Procesy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Cosima Ilaria Buonocore, Tutela differenziata, controversie di lavoro e ragionevole durata del processo civile. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Ks. Florian Lempa, Kanoniczna ochrona karna religii, jedności, autorytetów kościelnych i wolności Kościoła katolickiego. View: Full Text

VARIA

  •  Teresa Romanowska, Życie codzienne we wspomnieniach ełczan. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Iwona Śniarowska, Ks. Wojciech Guzewicz, Historia parafii i kościoła w Skarżynie, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, ss. 228. View: Full Text