2015 / 2 (6)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 2(2015) nr 2(6)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 2(2015)  no. 2(6)  is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Aleksandra Rybacka, Wpływ nowych mediów na otaku jako subkulturę i społeczność fanowską. Analiza na przykładzie Facebooka. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Andrzej Lis-Kujawski, Beata Antoszewska, Ewa Kujawska-Lis, The “sun and adventure” project – a chance to build quality of life in children cancer survivors. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Sebastiano Tafaro, La democrazia ricorrente. Democrazia o oligarchia? View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Jacek Janusz Mrozek, Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych konkordatów. View: Full Text

VARIA

  •  Ks. Wojciech Guzewicz, Leszek Moszczyński, Konflikt na tle nauczania religii w okresie międzywojennym na przykładzie parafii Wiżajny. View: Full Text
  • Ks. Jacek Marek Nogowski, Działalność charytatywna wyzwaniem dla parafii. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Zbigniew Jędrkiewicz, Ks. Wojciech Guzewicz, My i historia. Kościoły i parafie dekanatu pw. Ducha Świętego w Suwałkach, Ełk 2014, ss. 99; tenże, Pisz i okolice. Studium historyczne kościołów i parafii dekanatu piskiego, Ełk 2014, ss. 108 [współaut.]; tenże, Nasze korzenie. Kościoły i parafie dekanatu pw. św. Benedykta i Romualda w Suwałkach, Ełk 2012, ss. 103 [współaut.]; tenże, Przeszłość i teraźniejszość kościołów i parafii dekanatu pw. św. Antoniego Padewskiego w Białej Piskiej, Ełk 2012, ss. 112; tenże, Dziedzictwo wiary. Parafie i kościoły dekanatu gołdapskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Ełk 2011, ss. 102 [współaut.]; tenże, Dzieje parafii i kościołów dekanatu oleckiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ełk 2011, ss. 94; tenże, Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu lipskiego, Ełk 2009, ss. 90; tenże, Kościoły i parafie ziemi ełckiej, Ełk 2008, ss. 192. View: Full Text