2015 / 1 (5)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 2(2015) nr 1(5)  jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 2(2015)  no. 1(5)  is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniaturaE – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Ks. Wojciech Guzewicz, „Posłaniec Warmiński” – pismo diecezji/archidiecezji warmińskiej w latach 1982–2010. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Krystyna Skarżyńska, Sprawiedliwość jako kryterium oceny systemu ekonomiczno-politycznego. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Jacek Janusz Mrozek, Podstawowe zadania rzecznika prasowego jednostki administracji rządowej. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Arkadiusz Zaczek, Przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 i 4 k.k.). View: Full Text

VARIA

  •  Ks. Jacek Marek Nogowski, Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności. View: Full Text
  • Piotr Wojnicz, Wyzwania polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej – studium prawne, socjologiczne i geopolityczne. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Tomasz Bąkowski: Recenzja rozprawy doktorskiej Pani magister Moniki Anny Ziniewicz pt. „Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich”, Olsztyn 2011. View: Full Text