2015 / 4 (8)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 2(2015) nr 4(8) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 2(2015)  no. 4(8) is primary to the paper one.


 Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Paweł Czuryłło, „To my kibice!” (2001−2012). Powstanie – redakcja – charakterystyka. View: Full Text
  • Dominika Agata Myślak, O konstruowaniu wizualności jako integralnym elemencie polskiej reklamy prasowej. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Jarosław Dobkowski, Przejście na spadkobiercę uprawnień przedsiębiorcy w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Salvatore Antonello Parente, Mediazione conciliativa e fiscalitá indiretta – Parte prima: Il regime dell’imposta di bollo. View: Full Text

VARIA

  •  Michele Indellicato, Natasha Shehu, La filosofia dell’amore e dei diritti umani in Madre Teresa. View: Full Text
  • Łukasz Moćkun, Wychowanie a powołanie, wybrane wskazania i propozycje Jana Pawła II. View: Full Text
  • Przemysław Pastewski, Czym charakteryzuje się powołanie kapłańskie w rozumieniu św. Jana Pawła II? View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Jacek Janusz Mrozek, Ukraina – Polska – Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, O. Krasiwski, Wydawnictwo Lwowskiego Regionalnego Instytutu Naukowego przy Prezydencie Ukrainy, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Lwów–Olsztyn–Ostrołęka 2014, ss. 574. View: Full Text