2014 / 2

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 1(2014) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 1(2014)  no. 2 is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniatura

E – Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Ks. Wojciech Guzewicz, „Wspólnota. Aby stanowili jedno!” jako organ prasowy Kościoła elbląskiego w latach 1992-2002. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Elżbieta Wesołowska, Polaryzacja grupowa w warunkach debaty deliberatywnej. View: Full Text

ADMINISTRACJA / SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Anna Leksowska, Udostępnianie nieruchomości wojskowych organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Cosima Ilaria Buonocore, Sul mutamento del rito nel procedimento speciale per i licenziamenti. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Ks. Paweł Makarewicz, Nieważność małżeństwa z powodu braku wystarczającego używania rozumu na przykładzie wybranych spraw Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej. View: Full Text

VARIA

  • Stanisław Silwanowicz, Siergiej Sitkiewicz, Problem wzmocnienia elementu polskiego na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej Polskiej (Zachodniej Białorusi). View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Ryszard Skawiński, Rozprawa naukowa jako źródło ewangelizacji? – o książce ks. W. Guzewicza Prasa diecezjalna w Polsce północno-wschodniej jako źródło wiedzy o społecznej nauce Kościoła (1989–2009), ss. 433. View: Full Text