2014 / 1

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 1(2014) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 1(2014)  no. 1 is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniatura

E- Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  •  Andrzej Pitrus, Poza granice percepcji: Memory Surfaces and Mental Prayers Billa Violi. View: Full Text

PSYCHOLOGIA / PSYCHOLOGY

  • Monika Guzewicz, Psychologiczne i społeczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  •  Marta Murach, Przekazywanie nieruchomości zbędnych poza resort obrony narodowej. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Jacek Janusz Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Piotr Wojnicz, Uczestnictwo świeckich w duszpasterstwie migrantów w świetle norm prawa kanonicznego. View: Full Text

VARIA

  •  Urszula Szymańska, Adam Poszewiecki, Anna Burchart, Rola samorządu gminnego i jego obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego zasobów wodnych. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Łukasz Oczkowski: Sand Szlomo, Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, przeł. H. Zbonikowska-Bernatowicz, Warszawa 2014, ss. 434. View: Full Text