OTWARTY DOSTĘP, LICENCJE

Wszystkie artykuły opublikowane w „Civitas et Lex” są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.