CONTACT

Journal websites

 

EDITORIAL ADDRESS

e-mail: uwmelk@uwm.edu.pl
ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk
kom. +48 87 621 60 76

 

PUBLISHING HOUSE

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 61 (biuro Wydawnictwa UWM)

 

Submissions should be directed to the UWM Journal Platform:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel