PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do artykułów opublikowanych w „Civitas et Lex” zarówno w wersji online, jak i wersji drukowanej są regulowane przez licencję Creative Commons BY-NC-ND.

http://studiaelckie.pl/images/CC-BY-NC-ND.png

Licencja Creative Commons BY-NC-ND dla „Civitas et Lex” zezwala każdemu na pobranie dowolnej części czasopisma i udostępnienie go innym, o ile (1)  „Civitas et Lex” i ich autorzy są w pełni uznawani, (2) udostępniane treści służą wyłącznie celom edukacyjnym, a nie komercyjnym.
Przepisy prawne (pełna licencja): [tutaj]. Podsumowanie licencji: [tutaj].

 

Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów bez ograniczeń.