INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

2. Do publikacji są brane pod uwagę tylko te artykuły, które spełniają następujące wymagania:

    – nie były wcześniej publikowane,

    – nie są zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie,

    – spełniają następujące zasady i standardy (prezentowane w kolejnych zakładkach strony internetowej):

▪ wymagania formalne dotyczące artykułów,

▪ standardy etyczne,

▪ procedura recenzowania,

▪ polityka antyplagiatowa,

▪prawa autorskie.

3. Przesłany tekst powinien mieścić się w jednej z następujących kategorii:

    – artykuły naukowe,

▪ nauki o komunikacji społecznej i mediach,

▪ nauki o bezpieczeństwie,

▪ pedagogika (edukacja),

▪ nauki o polityce i administracji,

▪ nauki prawne,

▪ prawo kanoniczne

▪ varia – artykuły z takich dyscyplin naukowych, jak np. nauki historyczne, nauki o kulturze i religii, filozofia, itd.

    – glosy,

   – recenzje,

   – sprawozdania.

4. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat ani za przyjmowanie, ani za redagowanie artykułów.

5. Zgłoszenia należy kierować na Platformę Czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel