RECENZENCI

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: (1) na stronach internetowych czasopisma (http://www.uwm.edu.pl/elk/publikacje/ oraz https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel) i (2) w każdym czwartym numerze kwartalnika (wersja drukowana).