2021 / 4 (32)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 8(2021) nr 4(32) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 8(2021)  no. 4(32) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Volodymyr Mirnenko, Vadym Artamoshchenko, Stasys Paldunas, Institutional audit of professional military education: a way to quality assurance according to NATO standards. View: Full Text

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA / COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES

  •  Marta Cichy, Obraz wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2019 roku na podstawie portalu informacyjnego TVN24. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Paweł Niewęgłowski, Status prawny miejsca do „parkowania pojazdów mechanicznych” na nieruchomości gruntowej. View: Full Text
  • Robert Tabaszewski, Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami diecezji ełckiej,  cz. 2: Lud Boży i Aktywność Kościoła. View: Full Text
  • Krystyna Kacprowska, Remote work during the COVID-19 pandemic. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Jugoslav Achkoski, Piotr Gawliczek, Wojciech Guzewicz, Khayal Iskandarov, The South Caucasus and non-military security threats, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2021, pp. 135. View: Full Text