2021 / 3 (31)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 8(2021) nr 3(31) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 8(2021)  no. 3(31) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


EDUKACJA / EDUCATION

  • Rosa Indellicato, Civic education between the youth universe and the educational ecosystem. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Aleksandra Potaczało, Kilka uwag na temat uprowadzenia rodzicielskiego na tle tak zwanej Konwencji Haskiej. View: Full Text
  • Tomasz Sobecki, Problemy właściwej kwalifikacji prawnej czynu tzw. „oszustwa podatkowego” w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego (art.76) i kodeksu karnego (art. 286). View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami diecezji ełckiej, cz. 1: Ustrój i organizacja. View: Full Text
  • Adam Kucharski, Etyka gospodarcza w ujęciu ks. prof. Józefa Majki w epoce współczesnej nadkonsumpcji (zagadnienia wybrane). View: Full Text
  • Ks. Marek Andrzej Żmudziński, Disputes regarding the sacral dimension of marriage in Poland from 1945-1948. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Paweł Antoni Boike, Tomasz Snarski, Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią, Warszawa [Biblioteka ,,Więzi”] 2021, ss. 190. View: Full Text