2021 / 2 (30)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 8(2021) nr 2(30) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 8(2021)  no. 2(30) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Oleksandr Pravdyvets, Recommendations for improvement of regulatory and legal support of automation and digital transformation of business processes of the military accounting of conscripts. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Marcin Józef Kryński, Normatywne i doktrynalne podstawy kształtowania się idei odrębnego postępowania ze skazanymi uzależnionymi od alkoholu w Polsce w latach 1918-1969. View: Full Text

  • Aleksandra Rajmunda Napierała-Batygolska, Problematyka autoplagiatu. View: Full Text
  •  Anna Krystyna Skolimowska, Etyczne i prawne aspekty optymalizacji podatkowej. View: Full Text
  • Tomasz Sobecki, Spór dotyczący właściwej kwalifikacji prawnej czynu tzw. „oszustwa podatkowego” w odniesieniu do przepisów kodeksu karnego skarbowego (art.76) i kodeksu karnego (art. 286) na tle uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP19/1). View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Rożyńsk Wielki (historia i powstanie – ludność i duchowieństwo – miejsca kultu). View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ks. Leszek Wilczyński, Ks. Wojciech Guzewicz, Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2021, ss. 249. View: Full Text