2021 / 1 (29)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 8(2021) nr 1(29) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of Civitas et Lex 8(2021)  no. 1(29) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


ADMINISTRACJA/ ADMINISTRATION SCIENCES

  •  Stanisław Bułajewski, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – przestępcą? View: Full Text

BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Khayal Iskandarov Ibrahim, Piotr Gawliczek, Deterrence as a component of response to hybrıd threats (the South Caucasus as a focal poınt). View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Jan Kluza, Przestępstwo kradzieży z włamaniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w odniesieniu do wykładni norm prawa karnego materialnego.  View: Full Text
  • Ferdinando Parente, La ritenzione della caparra confirmatoria. Riflessioni brevi su un caso di recesso in autotutela. View: Full Text
  • Paweł Szecówka, Nowa dyrektywa interpretacyjna jako odpowiedź na barierę MŚP w zakresie niejasności przepisów prawa podatkowego – kilka uwag. View: Full Text

VARIA

  • Ryszard Skawiński, Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2020 (ks. Wojciech Guzewicz). View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Ks. Zbigniew Chmielewski, Parafia rzymskokatolicka św. Józefa w Węgielsztynie (1962-2019), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Węgielszyn 2020, ss. 115. View: Full Text
  • Ks. Wojciech Guzewicz, O. Roland Prejs OFM Cap., Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium propozopograficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 404. View: Full Text