2020 / 3 (27)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 7(2020) nr 3(27) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 7(2020)  no. 3(27) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Ołesia Radyszewska, УПЛИВ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НА ОНОВЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ФІЛОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. View: Full Text

BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Dariusz Julian Jurczak, Bezpieczeństwo kręgów pogranicza polsko-rosyjskiego. Spojrzenie społeczno-prawne. View: Full Text
  • Piotr Kolmann, Wybrane rozwiązania organizacyjne systemu ochrony ludności w Stanach Zjednoczonych Ameryki na rzecz budowania odporności społeczeństwa na zagrożenia. View: Full Text

EDUKACJA / EDUCATION

  • Rosa Indellicato, Rooting and interculture: for a pedagogy of differences. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Mateusz Łukasz Hypiak, Ogólne prawo związku zawodowego do informacji przed i po wejściu w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.  View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Maciej Radosław Gilewski, ks. Marcin Maczan, ks. Roman Szewczyk, ks. Henryk Śmiarowski, ks. Mirosław Wachowski, ks. Romuald Zdanis). View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Piotr Gawliczek, Józef Domagalski, Współpraca nordycka w polityce bezpieczeństwa Szwecji, Wydawnictwo Adam Marszałek 2019, ss. 447. View: Full Text
  • Ks. Wojciech Guzewicz, Michał Pilikowski, Działalność dydaktyczno-organizacyjna Adolfa Szyszko-Bohusza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2019, ss. 494 [maszynopis]. View: Full Text