2020 / 4 (28)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 7(2020) nr 4(28) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 7(2020)  no. 4(28) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Reyhan Manieva, Emotional states observed in the training of the cadets. View: Full Text

EDUKACJA / EDUCATION

  •  Ryszard Skawiński, Awans zawodowy nauczycieli a rozwój zawodowy nauczycieli. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Marcin Kazimierczuk, Rola związków zawodowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego. View: Full Text
  • Małgorzata Pracka, Uwłaszczenie ex lege użytkowników wieczystych prawem własności – wybrane problemy prawne. View: Full Text
  • Jakub Jan Zięty, Charakter prawny oświadczenia inwestora o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – zagadnienia cywilnoprawne i administracyjne. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Antoni Skowroński, ks. Paweł Tarasiewicz). View: Full Text

GLOSY / GLOSSES

  • Joanna Wojciechowicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2019 r. (III UZP 3/19) dotyczącej problemu dopuszczalności zaliczania do okresów pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia traktorzysty w rolnictwie. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Jugoslav Achkoski, P. Gawliczek, W. Guzewicz, K. Iskandarov, Defence Education Enhancement Programme as Vehicle to Strengthen and Stimulate Cooperation Between NATO and Partners. Case Studies-South Cuacasus and Ukraine. ADL Perspective, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2020, pp. 188. View: Full Text