2020 / 2 (26)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 7(2020) nr 2(26) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 7(2020)  no. 2(26) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Vugar Mammadzada, Khayal Iskandarov, Arzuman Gasanov, Caspian region: geopolitical arena. Clash of interests and energy security. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Joanna Słyszewska, Ochrona praw twórców w świetle ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Piotr Wojnicz, Penalizacja czynów seksualnych wobec małoletnich – rozważania na tle prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz,  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Marian Szczęsny). View: Full Text
  • Ks. Marcin Sieńkowski, Laws of logical thinking and the Gospel. View: Full Text

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • Ks. Ryszard Sawicki,  Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Twórcze kontynuacje”. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 16 listopada 2019 r. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ryszard Skawiński, Ks. Wojciech Guzewicz, Świadectwo wiary. Studium administracyjno-historyczne parafii i kościołów dekanatu pw. św. Krzysztofa w Giżycku, Wyd. Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2019, ss. 127. View: Full Text