2020 / 1 (25)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 7(2020) nr 1(25) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 7(2020)  no. 1(25) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Piotr Gawliczek, E-learning as tool to support cybersecurity education. Case study – generic reference curriculum, recommended by NATO, available as e-learning course. View: Full Text

EDUKACJA / EDUCATION

  • Elwira Jolanta Kryńska, Refleksja nad historią dzieciństwa w kontekście idei wychowania humanistycznego. View: Full Text

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA / COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES

  • Magdalena Golińska-Konecko, Problematyka ukraińska w programie Ukraińskie wieści w TVP Olsztyn w latach 2005-2015. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Piotr Kobylski, Zasada zaufania do organów podatkowych w cieniu zasady legalizmu. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Stanisław Strękowski, ks. Dariusz Zalewski). View: Full Text
  • Sylwia Mikołajczak, Środki dydaktyczne w edukacji religijnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ks. Marcin Sieńkowski, Benedykt XVI, Poznanie prawdy. Wykłady papieskie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 160. View: Full Text