2019 / 4 (24)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 6(2019) nr 4(24) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 6(2019)  no. 4(24) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  •  Paweł Śwital, Prawne formy włączenia obywateli w tworzenie aktów prawa miejscowego. View: Full Text

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA / COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES

  • Marta Więckiewicz-Archacka, Ewolucja blogów pod wpływem ekspansji serwisów społecznościowych. Analiza w kontekście założeń genologii transmedialnej. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Piotr Wojnicz, Izabela Sękowska, Ustalenie tożsamości osoby. Część 2 – analiza działalności wybranej jednostki Policji, studium przypadków. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  • Ks. Paweł Makarewicz, Alkoholizm jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich na przykładzie wybranych spraw o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Edward Anuszkiewicz, ks. Tadeusz Białous, ks. Marcin Oleksy, ks. Andrzej Pieńkowski). View: Full Text
  • Adam Kucharski, Wybrane problemy moralno-finansowe w ujęciu katolickiego nauczania społecznego. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Ks. Wojciech Guzewicz, Ks. Witali Sidorko, Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej (1991-2011), Lublin 2018, ss. 386 [maszynopis]. View: Full Text