2019 / 3 (23)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 6(2019) nr 3(23) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 6(2019)  no. 3(23) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY STUDIES

  • Marcin Piotr Jóźwiak,  Subtitled audio-visual content as a learning tool within higher military education system of NATO partner countries. View: Full Text

EDUKACJA / EDUCATION

  • Elsa Maria Bruni, University, reform, evaluation: the Italian case. View: Full Text

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA / COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES

  • Piotr Gawliczek,  Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia kształcenia. Studium przypadku – Filia w Ełku Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Antonio Di Fede, Brief reflections about voluntary formalism  in the Italian law system. View: Full Text
  • Piotr Wojnicz, Izabela Sękowska, Ustalenie tożsamości osoby. Część 1 – procedury prawne, wybrane metody identyfikacyjne. View: Full Text

VARIA

  •   Krzysztof Markowski, Kryptowaluty. Powstanie – typologia – charakterystyka. View: Full Text

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • Ks. Ryszard Sawicki,  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Wolontariat wobec wyzwań starości”. Inowrocław, 17 maja 2019 r. View: Full Text