2019 / 2 (22)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 6(2019) nr 2(22) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 6(2019)  no. 2(22) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY

  •   Józef Domagalski, Rozwój współpracy w regionie nordycko-bałtyckim w latach dziewięćdziesiątych XX wieku a polityka północna RP.  View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  •  Anna Skolimowska, Charakterystyka, klasyfikacja i funkcje instrumentów finansowych. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Patrycja Weronika Dukat, Narzędzia prawne komornika sądowego (zagadnienia wybrane). View: Full Text
  • Adam Maciej Dytkowski, Geneza instytucji świadka w starożytności. View: Full Text
  • Aneta Łyżwa, Postępowanie ze śladami kryminalistycznymi w procesie dowodowym – głos judykatury. View: Full Text

VARIA

  •  Ks. Marcin Sieńkowski,  Niewiara w rozumieniu św. Tomasza z Akwinu. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Ks. Wojciech Guzewicz, Maria Elżbieta Szulikowska, Markowskie bociany. Opowieść o bohaterskiej Rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2017, ss. 208 + 16. View: Full Text