2019 / 1 (21)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 6(2019) nr 1(21) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 6(2019)  no. 1(21) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book

essay writer


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY

  •    Henryk Binkowski, Rola i usytuowanie kompetencyjno-organizacyjne niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.  View: Full Text
  • Elshan Hashimov Giyas, Khayal Iskandarov Ibrahim, Sadi Sadiyev Saleh, The role the Armed Forces likely to play in future conflicts. View: Full Text

EDUKACJA / EDUCATION

  •  Rosa Indellicato, Ripensare la scuola come luogo privilegiato di educazione. View: Full Text

PRAWO / LAW

  • Sławomir Patrycjusz Kursa, Ustawowy wykonawca testamentu w prawie rzymskim. View: Full Text
  • Salvatore Antonello Parente, Tax profiles of the digital economy. View: Full Text

VARIA

  •  Ks. Wojciech Guzewicz,  Berżniki jako ośrodek kościelny na Sejneńszczyźnie (zagadnienia wybrane). View: Full Text

GLOSY / GLOSSES

  • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2018 roku (VI K 995/17) niepublikowany – LEX nr 2524891. View: Full Text
  • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku (I OSK 1217/10) niepublikowany – LEX nr 1094529. View: Full Text

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • Ks. Marcin Sieńkowski,  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Człowiek młody w rodzinie, szkole i Kościele”, WSD w Ełku, 28 stycznia 2019 r. View: Full Text