2018 / 4 (20)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 5(2018) nr 4(20) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 5(2018)  no. 4(20) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniaturaE- Book


BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY

  •   Marcin Piotr Jóźwiak, Integration of MOOC Principles into a Language Course Framework for NATO DEEP: a Case Study. View: Full Text

NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  •   Wioletta Wróbel, Prasa okresu powstania warszawskiego. „Biuletyn Informacyjny” i jego struktura gatunkowa. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  •  Jacek Janusz Mrozek, Prawno-administracyjne determinanty funkcjonowania radiofonii i telewizji w Polsce. View: Full Text

PRAWO / LAW

  •  Ferdinando Parente, La pace e la giustizia come “diritti essenziali” dell’uomo. View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  •  Patryk Jończyk, Odmowa dokonania czynności notarialnej w polskim i kanonicznym porządku prawnym. View: Full Text

VARIA

  • Ks. Marcin Sieńkowski, Wiara w relacji do filozofii na przykładzie poglądów Tomasza z Akwinu i Augusta Comteʼa.  View: Full Text

GLOSY / GLOSSES

  • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r. (V ACa 484/17) niepublikowany – LEX nr 2531598. View: Full Text
  • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2017 r. (II KK 146/17) niepublikowany – LEX nr 2397591. View: Full Text

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • Ks. Ryszard Sawicki, Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu pt. „Kirche in Europa – Identität. Kultur. Solidarität”, Bruksela, 24-27 lipca 2018 r. View: Full Text