2018 / 3 (19)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 5(2018) nr 3(19) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 5(2018)  no. 3(19) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniatura

E- Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  •   Ks. Wojciech Guzewicz, Karolina Turowska, „Gazeta Nidzicka” (1990-2001). Powstanie – redakcja – formuła wydawnicza. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  • Emilia Gulińska, Prawo mieszkańców do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie gminnym. View: Full Text

PRAWO / LAW

  •  Alessandro Tedesco, Ius in penetrabilis pontificum repositum. View: Full Text

VARIA

  •  Ewelina Grygorczyk, L’impact de la Grande Guerre sur la situation économique en France et en Pologne. View: Full Text
  • Teresa Romanowska, Zabawa w kontekście kulturowym. Część I: Człowiek zabawy – od kołyski do wieku sędziwego. View: Full Text
  • Teresa Romanowska, Zabawa w kontekście kulturowym. Część II: Korelacja zabawy z pracą. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  • Jakub Andruszkiewicz, Ks. Wojciech Guzewicz, Pośród rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 50 tekstów o sprawach boskich i ludzkich, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2018, ss. 186. View: Full Text