2018 / 2 (18)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 5(2018) nr 2(18) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 5(2018)  no. 2(18) is primary to the paper one.


E- Book


NAUKI O MEDIACH / MEDIA STUDIES

  • Łukasz Grochulski, Próba charakterystyki rockowych stacji radiowych w Polsce. View: Full Text

ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  •  Jarosław Dobkowski, Kontrola ośrodka pomocy społecznej przez komisję rewizyjną rady gminy. View: Full Text

PRAWO / LAW

  •  Maria Luisa De Filippi, Il testamento segreto romano e il senatoconsulto neroniano. View: Full Text
  • Salvatore Antonello Parente, The power of tax: ethical profiles and legal analysis. View: Full Text

VARIA

  • Ewelina Grygorczyk,  L’impact de la Grande Guerre sur la situation politique en France et en Pologne. View: Full Text
  • Alina Żylińska, Lekcje czytania pozalekcyjnego w Szkole Średniej nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania. View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Ks. Wojciech Guzewicz: Grzegorz Polak, ks. Adam Zelga, Anioł Challapata. Ks. Mariusz Graszk – Z Mazur w Andy, Wydawnictwo „Jedność”, Parafia pw. bł. Edmunda Bojanowskiego i Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego, [Kielce–Warszawa 2017], ss. 264. View: Full Text
  • Piotr Wojnicz: Ks. Wojciech Guzewicz, Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej – zmiany administracyjno-personalne w latach 1992-2017, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2018, ss. 86. View: Full Text