2018 / 1 (17)

Flag of Poland Internetowa edycja „Civitas et Lex” 5(2018) nr 1(17) jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego.

Flag of United Kingdom The internet edition of „Civitas et Lex” 5(2018)  no. 1(17) is primary to the paper one.


Civitas et lex bez numeru miniatura

E- Book


ADMINISTRACJA/ SCIENCE OF ADMINISTRATION

  •  Małgorzata Olczyk, Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej,  View: Full Text

PRAWO / LAW

  •  Jacek Janusz Mrozek, Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca?, View: Full Text

PRAWO KANONICZNE / CANON LAW

  •  Piotr Wojnicz, Kościół katolicki wobec zagadnienia małżeństw mieszanych religijnie w kontekście migracji, View: Full Text

VARIA

  •  Игорь Баринов, «Земля будущего» и «неосвоенная целина»: Белоруссия на немецкой ментальной карте, 1914-1944 гг. View: Full Text
  • Ks. Tomasz Bondzio, Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu Świadków Jehowy, View: Full Text
  •  Ks. Wojciech Guzewicz, Z zagadnień administracji kościelnej. Status i translokaty rezydentów w diecezji ełckiej w latach 1992-2017, View: Full Text

RECENZJE / REVIEWS

  •  Ks. Wojciech Guzewicz, Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra Witold Szala, Problem niemiecki w Polsce w latach 1918-1939 na łamach prasy katolickiej archidiecezji poznańskiej, Poznań 2016, ss. 271 (mps BUAM), View: Full Text