Dla autorów

Na łamach „Civitas et Lex” są publikowane głównie artykuły z obszaru nauk  społecznych z następujących dziedzin naukowych: nauki o komunikacji społecznej i mediach, edukacja, nauki o administracji, prawo, nauki o bezpieczeństwie i prawo kanoniczne.

Materiały (tj. artykuły, sprawozdania i recenzje) do kolejnych numerów czasopisma przyjmują kierownicy działów: dr Marta Więckiewicz-Archacka <marta.wieckiewicz@gmail.com> – komunikacja społeczna i media; dr hab. Piotr Gawliczek <pgawliczek@gmail.com> – bezpieczeństwie; dr Ryszard Skawiński <ryszardskawinski@wp.pl> i dr Rosa Indellicato <indellicato.rosa@libero.it> – edukacja; dr Jacek Mrozek <j.mrozek@op.pl> – administracja; ks. prof. dr hab. Florian Lempa <ks.florianlempa@gmail.com> – prawo kanoniczne; dr hab. Sławomir Kursa <slawomirpatrycjusz@wp.pl> – prawo oraz sekretarz redakcji – dr Piotr Wojnicz <wojniczpiotr@wp.pl>.

 

Zgłoszenia należy kierować na Platformę Czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel.