E-learning - oferta kształcenia na miarę naszych czasów!

Trwa rekrutacja na studia, stąd oferta Filii UWM w Ełku  jest dopasowana do wymogów teraźniejszości i przyszłości, znaczonej słowem "on-line". Kształcenie na odległość stało się wymogiem chwili, któremu Filia znakomicie potrafi sprostać w czasie pandemii, będąc prężnym ośrodkiem kształcenia na odległość, W roku akademickim 2019/2020 wdrożono unikatowe rozwiązania dot. prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, a nawet egzaminowania. Istota polega na zintegrowaniu systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton (uwmelkbbb.edu.pl) z platformą e-learningową LMS ILIAS (www.uwmelk.edu.pl). To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce oraz unikat w skali światowej. Od początku roku akademickiego 2020/2021 dostępna będzie pracownia e-learningowa spełniająca standardy światowe. Na jej wyposażeniu będą platformy do prowadzenia zajęć w technologii wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality - VR), poszerzonej rzeczywistości oraz z elementami sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence - AI). Szczegóły oferty przedstawiono na elementach graficznych.