Dzień rektorski - 2 listopada 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie zapisu §2  ust. 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, JM Rektor dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM  ustanowił 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.