.

Rekrutacja trwa do 31 marca br., zapisy przez system IRK

 

Studia podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom naszego kraju w zakresie przygotowywania absolwentów do nauczania w trybie e-learningowym oraz za pomocą technik na odległość.

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w 100% on-line

Koszt: 300 zł / miesiąc.

Wykładowcy to eksperci formatu międzynarodowego, prowadzący specjalistyczne szkolenia e-learningowe m.in. na zlecenie Kwatery Głównej NATO oraz Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

tworzenia materiałów e-learningowych,
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość,
przeprowadzania testów w systemach e-learningowych,
cech i specyfiki działania e-learningu,
dostępnych platform e-learningowych, 
organizacji zajęć dydaktycznych za pomocą narzędzi e-learningowych.

 

kontakt:
tel. 87 621 60 76,  87 621 07 07,  87 621 03 08
uwmelk@uwm.edu.pl

 

Rekrutacja trwa do 31 marca br., zapisy przez system IRK