SPRAWOZDANIA

RAPORT ROCZNY
Wydziałowego zespołu ds. zapewniania jakości kształcenia
na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku UWM w Olsztynie
za rok akademicki 2017/18