Konferencja Międzynarodowa - 28.01.2021 - Trnava

Zapraszamy do udziału w Konferencji

Faculty of Law, Trnava University in Trnava and University Warmia and Mazury in Olsztyn, Branch Ełk

organizes and invites you to attend an international scientific online conference

Law and Values

Termin: 28 stycznia 2021 r. godz. 10:00

MS Teams