Katedry

Katedra Administracji i Bezpieczeństwa wewnętrznego

Kierownik Katedry
dr Jacek Janusz Mrozek
jacek.mrozek@uwm.edu.pl
tel. 87 621 07 07