Zmiana godzin pracy Sekretariatu w dniu 22-07-2022r.

Drodzy Studenci,

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dra hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM, na podstawie § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) w związku z art. 145 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)., informujemy, iż Sekretariat w dniu 22-07-2022r. będzie czynny do godz. 13:00.