Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Wydział Studiów Technicznych  i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie  zaprasza na III międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Civitas et Lex” pt. Bene comune e giustizia sociale (Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna). Konferencja odbędzie się  w budynku 23 Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku dnia 21 marca 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

 

Program konferencji