VI Forum Liderów Cyfrowego Biznesu

14-15 listopada br., w kampusie koncernu Google w Warszawie (adres: Placu Konesera 10) odbyło się VI Forum Liderów Cyfrowego Biznesu „Digital Champions”. Jednym z ponad 150 uczestników była przedstawicielka Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mgr Danuta Pietraszkiewicz. Podczas debat oraz warsztatów przedstawione zostały uwarunkowania oraz trendy cyfryzacji wywierającej coraz mocniejszy wpływ na wszystkie dziedziny życia. Uczestnicy skupili się przede wszystkim na rozwiązaniach mogących służyć zwiększeniu konkurencyjności w biznesie oraz przynieść pożytki dla szeroko pojętej edukacji. Omawiano m.in. następujące zagadnienia szczegółowe: 

(1) rywalizacja w cyberprzestrzeni, a przyszłość rozrywki,
(2) ekstremalny odkrywca i technologia,
(3) cywilizacja doświadczeń,
(4) ponowne zdefiniowanie finansów oraz gospodarki z uwzględnieniem ekosystemów cyfrowych,
(5) panowanie strategii ekosystemów. Inteligentne podejście do mobilności,
(6) przedstawiciele sztucznej inteligencji,
(7) aksjologia i metafizyka technorewolucji,
(8) cyfrowe pole walki, zagrożenia cybernetyczne i dominacja technologii,
(9) badanie wyższości informacji w biznesie,
(10) zwinność, biegłość oraz jakość cyfrowego biznesu,
(11) nowa przestrzeń - granica cyfrowa.

Forum stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat nowych technologii w zmieniającym się świecie. Wiosek płynący z obrad Forum stanowi o konieczności kształcenia oraz doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz skupiania się na edukacji ukazującej nie tylko walory postępu, ale też informującej o potencjalnych niebezpieczeństwach. Monitorowanie tego obszaru powinno być przeto jednym z priorytetów nauki i gospodarki, jako że bez świadomego rozwoju nie ma długofalowego postępu.

Link do relacji z konferencji:

14 listopada: https://youtu.be/tKJsIMsdLTk

15 listopada: https://youtu.be/Xth4Avkavcg