V polsko-włoska konferencja z cyklu „Civitas et Lex” / V conferenza italiano-polacca del ciclo “Civitas et Lex”

Dziekan Filii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Ełku

 

zaprasza na V włosko-polską konferencję z cyklu „Civitas et Lex”

invita a V conferenza italiano-polacca del ciclo “Civitas et Lex”

 

DAWNE I NOWE DYLEMATY ETYCZNE, PEDAGOGICZNE ORAZ PRAWNO-ORGANIZACYJNE W PRACY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

 

VECCHI E NUOVI DILEMMI ETICI, PEDAGOGICI E GIURIDICO-AMMINISTRATIVE NEL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

 

 

Filia UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23

17 maja 2019 r. (początek godz. 9.30)

Sala Rady Wydziału (3)