Uwaga Studenci!

Konsultacje z drem. Jackiem Mrozkiem w dniu 31.01.2020r. odbędą się o godzinie 17:30.