UWAGA PRZYSZLI STUDENCI

Osoby, które w systemie IRK na swoim profilu mają status "zakwalifikowany" w celu potwierdzenia zamiaru studiowania proszone są o dostarczenie:

1) świadectwa maturalnego,

2) wydrukowanego  z systemu IRK i podpisanego własnoręcznie podania o przyjęcie na studia,

3)  1 szt. zdjęcia (takiego jak do dowodu osobistego).

Dokumenty należy dostarczyć do UWM Filia w Ełku, ul. Kościuszki 23 w godz. 7:00-15:00.