Sympozjum naukowe NATO we Lwowie

 

Od 17 do 18 stycznia br. Narodowa Akademia Wojsk Lądowych Ukrainy

 im.Hetmana Petra Sahajdacznego była miejscem sympozjum na temat „Działalność naukowa uczelni wojskowych państw NATO”. 

Obradami kierował zespół ekspertów reprezentujących program NATO DEEP Ukraina, współprzewodniczył dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM.                                                                                                                                                                                                                                                                                            W toku debaty, w której uczestniczyło ponad 140 pracowników naukowych i dydaktyczno-naukowych uczelni, poruszono następujące tematy
szczegółowe:

     * Standardy naukowe uczelni wyższych państw NATO
     * Formy i metody prowadzenia działalności naukowej w uczelniach wojskowych oraz wojskowych instytutach naukowo-badawczych
     * Zasady przygotowywania i  prowadzenia konferencji naukowych, debat, think tanków
     * Kariera naukowa w państwach NATO (stopnie oraz tytuły naukowe, zasady ich przyznawania)
     * Nostryfikacja dyplomów ukraińskich w państwach NATO
     * Sporządzanie artykułów naukowych, prezentacja badań naukowych w państwach NATO
     * Nadawanie statusu Web of science, certyfikacja, przyznawanie punktów.
     * Możliwości współpracy naukowej kadry akademickiej uczelni Ukrainy z uczelniami,instytucjami i wydawnictwami naukowymi państw NATO
     * Magazyn naukowy „SDirect24” jako NATO DEEP platforma naukowa dla państw biorących udział w programach reformatorsko-edukacyjnych DEEP.
     * Platformy e-learningowe jako narzędzia procesu badań naukowych w uczelniach wojskowych.

To kolejne przedsięwzięcie tego typu zorganizowane na zapotrzebowanie
strony ukraińskiej w ramach programu NATO DEEP. Poprzednie sympozjum
dot. przedmiotowej tematyki przeprowadzono 15-16 listopada w Kijowie w
Uniwersytecie Obrony Narodowej Ukrainy. Następne odbędzie się w
Instytucie Wojskowym im. Siergieja Korolowa w Żytomierzu.