Stypendia-Decyzje!

Wydziałowa Komisja Stypendialna zaprasza studentów po odbiór decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendiów. 

Decyzje będą wydawane w  Dziekanacie

 Odbiór decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej. Instrukcja...