Stypendia

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOSWeb (https://usosweb.uwm.edu.pl) udostępniono możliwość wypełnienia wniosków o następujące świadczenia dla studentów:

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- zapomoga,

- stypendium Rektora.

Z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu w dalszym ciągu nie ma możliwości wypełniania pozostałych wniosków (w tym wniosków o stypendium socjalne i wniosków dla doktorantów). Możliwość wypełniania tych wniosków zostanie udostępniona w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 oraz z innymi informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dostępnymi na stronie www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Przepraszamy za utrudnienia.