STUDENCI FILII UWM W EŁKU

Z uwagi na częste pytania dotyczące zapisów na przedmioty w Filii UWM w Ełku informujemy, iż Filia nie prowadzi zapisów na zajęcia. Są one wskazane w planie zajęć.