Rozstrzygnięcie „Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” nastąpiło 21 grudnia 2020 r. w miejskim ratuszu.

Laureatem tegorocznej edycji w kategorii prac licencjackich  za pracę pt. „Współdziałanie administracji samorządowej z terenowymi organami administracji wojskowej na przykładzie Urzędu Miasta Ełku”został nasz student Pan Jarosław Kamiński.

Konkurs za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk organizowany był już po raz trzynasty. Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych naszemu miastu.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituła konkursowa, która w tym roku obradowała w składzie:
Przedstawiciele wyższych uczelni w Ełku:

1.    Dr Jacek Mrozek - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski,

2.    dr Karol Kowalewski - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku,

3.    ks. dr Antoni Skowroński - Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,

4.    mgr Agnieszka Danielewicz - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Ełku:

1.    dr Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta Ełku,

2.    inż. Cezary Winkler – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku,

3.    mgr inż. Marta Herbszt - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Kapituła rekomendowała prace o wysokiej wartości merytorycznej, oryginalne, których autorzy  wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w tematykę pracy a także samodzielnością i kreatywnością.