Pracownik Filii doktorem honoris causa uczelni zagranicznej

 

12 czerwca br., pracownik badawczo-dydaktyczny naszej Filii, dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa. W uzasadnieniu napisano, że podstawę uhonorowania tym wyróżnieniem stanowi osobisty wkład wniesiony przez Piotra Gawliczka we wdrożenie w Siłach Zbrojnych Ukrainy kompleksowych rozwiązań e-learningowych, koordynowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość ww. uniwersytetu. Uroczystość wręczenia dyplomu ma odbyć się po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19. Panu Profesorowi składamy szczere gratulacje i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych!

 

Pan Prof. Piotr Gawliczek jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół: zastosowania innowacyjnych rozwiązań i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu (xAPI, AI, VR, AR, MR), komunikacji strategicznej, wykorzystania mediów społecznościowych, a także świadomości wielokulturowej (culture awareness). Jest członkiem międzynarodowych organizacji i zespołów zajmujących się teorią oraz praktyką e-learningu, a także twórcą i dyrektorem portalu natodeep.hq.nato.int – narzędzia implementacji kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość w piętnastu krajach partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (w ramach programu NATO DEEP ADL – Defence Education Enhancement Program Advanced Distributed Learning). Kierował ponad pięćdziesięcioma zespołami eksperckimi Sojuszu związanymi z promowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań e-learningowych. Inicjator i koordynator platformy e-learningowej UWM w Olsztynie, Filia w Ełku – LMS ILIAS (uwmelk.edu.pl). Jego motto brzmi: nauczyciele nie zostaną, i nie powinni zostać, zastąpieni przez platformy e-learningowe. Ale ci, którzy ich nie używają, zostaną wyparci przez tych, którzy z nich śmiało korzystają.

                                                                                                                                                                                                                                      Opr.Ks. Wojciech Guzewicz